אוניה פולטת עשן בהיר

אניית מכולות פולטת עשן בהיר רב. קשה לראות אבל הטכנולוגיה מסייעת לכך. ישראל לא חתומה על סעיף 6 באמנת מרפול (למניעת זיהום ממקורות ימיים) ולכן אניות יכולות לעשן בחופי הארץ.