תערוכת כרזות בז"ן במועצה הארצית

גרף עמודות

 גרף עם נתונים. המקור: קבוצת בז"ן. לפי הנשקף כאן המצב הולך ומשתפר ויש גרסא שמקובלת עלי יותר והיא שעובדים עלינו בעיניים.

עוגה של תיאור זיהום

תערוכת כרזות בז"ן במועצה הארצית לתכנון ובניה: עוגת הפליטות מראה שהתחבורה היא הגורם המרכזי לזיהום, אבל: המדידות של המפעלים נעשות בידי עצמם ואין לייחס לכך אמינות גבוהה: החומרים המנוטרים מוגבלים בהיקפם ולמעשה אין מנטרים חומרים רבים, ואין לדעת מהו היקף הזיהום האמיתי.

כרזה גדולה ומרשימה. אמינות קטנה ובעייתית. חלק מתערוכת כרזות בז"ן שהוצגה במועצה הארצית לתכנון ובניה

גרף עמודות מרשים ובעייתי

השוואת בז"ן עם מספר בתי זיקוק מאירופה. על פי בתי הזיקוק לנפט בישראל בז"ן מאד בסדר.