שיעורי בית 1

שיעורי בית לתלמידי החטיבה העליונה בנושא עשן בסביבה.
לכל שאלה מצורפת תמונה. (נא השיבו על שלוש השאלות ועל כל שאלות המשנה):

שאלה 1

לפניכם צילום של ארובה במתחם בז"ן (בתי זיקוק נפט) בלילה, בשעה שהארובה פולטת עשן רב.
1. מהם החומרים היוצאים לדעתכם מהארובה, וכיצד הם משפיעים על הציבור?
2. כמה עשן שחור מותר לפלוט בלילה מארובות מפעלי התעשייה במפרץ חיפה?
3. מי בודק מה יוצא מהארובות הפועלות במתחם בז"ן? (ציינו את מקור המידע בתשובה)
4. כיצד ניתן לדעת מה נפלט מכל ארובה במתחם בז"ן? (בססו תשובתכם במקור אמין כלשהו)
5. חוו דעתכם על המידע שקיבלתם משאלות 3 ו 4.

Smoked BAZAN-160229

שאלה 2

לפניכם צילום של מיכלית נפט שעגנה מול חופי קרית חיים ב4.4.2016. קשה להתעלם מהעשן השחור השופע מהמיכלית ולכן השאלות הן כדלקמן:
1. האם מותר לפלוט עשן שחור למרחב הציבורי? בססו את תשובתכם על פי מקור אחראי כלשהו.
2. מה עושים בישראל 2016 בכדי למנוע פליטת עשן שחור? עגנו תשובתכם במקור מוסמך.
3. מה הייתה תגובת הרשויות כלפי האניה, ובעלי חברת השייט? נסו למצוא את התשובה או, נסו להסיק מתוך 1 ו 2.
àðéä ôåìèú òùï ùçåø áîôøõ çéôä. îùê äôìéèä äéä ëçöé ùòä
מיכלית נפט מעשנת בכבדות מול חוף קרית חיים, 4.4.2016

שאלה 3

לפניכם צילום של הפגנה למען איכות הסביבה שהתקיימה בפברואר 2012.
1. מהם הסמלים החזותיים המופיעים בסצינה המצולמת שלפניכם? (ציינו לפחות שניים משמעותיים)
2. כיצד הסמלים הללו קשורים במפרץ חיפה?
3. חוו דעתכם על השימוש בסמלים הללו והציעו סמל נוסף שניתן להשתמש בו בהקשר הזה.

D99A4477-900-haifa CH

מעבר לפרק ב' של השאלות

קפיצה לשיעורי בית 3 (שלוש)