שיעורי בית 4

לפניכם מפות של מפרץ חיפה ובהן ציונים לאזורים שונים. הציונים הם תוצאה של שיקלול מדדים שונים המגיעים מדגימות חומרים שנפלטו לאוויר באופן מלאכותי (מכבשנים, מנועים, דלקים וכו'). הציון הנמוך ביותר, מספרית, הוא הציון היותר טוב, והרצוי. עיינו במפות האלה (לחיצה כפולה תפתח כל אחת מהן למידות גדולות יותר) והשיבו על השאלות שבהמשך עמוד זה.
מפה 1:Zihum-map-haifa-160420aמפה 2 :
מפת הזיהופ באזור חיפה
ציונים לזיהום על פי אזורים במפרץ חיפה: במרכז חסר ציון אחד, והרקע שם אפור.
מפה 3:
Zihum-map-haifa-160420b

שאלות:
1. מצאו שלושה גורמים המשפיעים על הציונים השונים (והמשתנים באופן תכוף). ציינו את הגורם ואת משמעותו לחיים האנושיים (דוגמא: מנועים של כלי רכב שורפים דלקים והעשן הנפלט מזיק לבריאות. המכוניות מאפשרות לנו לנוע ממקום למקום במהירות ובנוחות). העשן הנפלט מכלי הרכב משפיע לרעה על הציונים המופיעים במפות. יש עוד גורמים ואלו הם (ציינו שלושה נוספים):

2. סדרו את הגורמים שמצאתם בשאלה מספר אחד על פי הסדר הבא: המזיקים ביותר למעלה, המזיקים פחות למטה. הביאו סימוכין לתשובתכם.

3. מה קרה במפה הרביעית (כאן בהמשך)?
א. מדוע הערכים הכתובים באזורים השונים כה גבוהים?
ב. כיצד יש לנהוג במצב כזה?
ג. מדוע זה קורה??
המפה הרביעית:
air-pollution-Haifa150908-10-05

המפה החמישית בהמשך. מה קורה שם?  כיצד תסבירו את הערכים המופיעים בה?
המפה החמישית:
Air Pollution-Haifa-Bay-150620-10-20am

כל המפות בעמוד זה מתוך: http://aqicn.org/map/israel

שיעור בית 1

שיעורי בית 2

שיעורי בית 3