שיעורי בית 2

לפניכם שלוש כרזות שפעילי "מחאת הזיהום בחיפה" הכינו בתקופה האחרונה.

  1. מה משותף לכרזות מבחינת התוכן (המילים ומשמעותן)?
  2. מה משותף לכרזות מבחינת התוכן החזותי (לא המילים)?
  3. הדרישה והפנייה:
    א. כיצד פונות הכרזות לרשויות?
    ב. כיצד פונות הכרזות לציבור?

כרזה 1 poster zihum 3

כרזה 2 poster zihum 2

כרזה 3 poster-zihum1

 

המשיכו למשימה הבאה:

הכינו כרזה בנושא איכות הסביבה על גבי המצע הבא (הורידו למחשב, ציירו כתבו והדביקו כהבנתכם היצירתית. אפשר לשנות את הרקע כרצונכם):

1200x800

שיעורי בית שלוש (3)

חזרה לשאלות הקודמות