גדר תש"ן

תש"ן הקימו גדר מטרים ספורים מקו המים של חוף קרית חיים. אלא שלא קיבלו אישור מתאים. הגדר היא למעשה חומת בטון מאסיבית עם גדר (רשת) מעליה) אבל הים חתר מלמטה וחלק מחומת הבטון "עומד על יסודותיו" כשהוא באוויר וגלי הים עוברים מלמטה. קשה להבין? יש צילומים:
äçåì îúçú ìçåîä äîòøáéú ùì îéëìé úù"ï
חומת הבטון עומדת על העמודים שהיו פעם בתוך החול ועתה (4.4.2016) הם חשופים

D99A9560-tashan

לאחר הזנה חלקית של חול מול החוף נוצרה "לשון יבשתית קטנה" אל תוך הים, מול החומה. לעומת זאת, חלקים אחרים של החומה נמצאים באוויר והים עושה את שלו מתחת לבטון 11.5.2016.

äîùê áðééú äçåîä äîòøáéú ùì úù"ïçåó çéôä - ÷øééú çééí 25.5.2016

העבודות מתחדשות מתישהו לפני 25.5.2016 וקונסטרוקצייה חדשה צצה בהמשך החומה

אושרה הבקשה לצו הפסקת עבודות להקמת גדר תש"ן – הפיקוח העירוני מצא כי בניגוד להבטחות, מתבצעות במקום עבודות "לבניית גדר מאסיבית מבטון וקונסטרוקציות ברזל בצד המערבי לחוות המכלים קריית חיים באורך של כ – 1 ק"מ ובמרחק מטרים ספורים מקו המים." בית המשפט פסק (8.6.2016) הפסקה זמנית של העבודות עד מתן החלטה ב 13.6.2016.

המשך בהכנה